Politie: ´Elk afgepakt wapen is er één´

Nederland – Politieonderzoek naar de illegale handel in vuurwapens laat zien dat veel wapens vanuit Slowakije en andere Balkanlanden ons land bereiken en dat criminelen zich steeds vaker bedienen van zwaardere vuurwapens. Het is de verwachting dat de vraag naar deze zware wapens de komende jaren toeneemt.

‘Dit is voor zowel burgers als politiemensen een gevaarlijke ontwikkeling’, aldus Dick Schouten, portefeuillehouder Aanpak Illegale Wapens bij de politie in een interview met het AD en de NOS. ‘De dreiging die van zulke wapens uitgaat is sterker, het aantal slachtoffers groter, en criminelen gebruiken ze ook om de politie op afstand te houden. Dus van mijn collega’s op straat wordt ook meer gevraagd.’
Meteen actie ondernemen
Schouten gaf in het interview aan waarmee de politie zich geconfronteerd ziet en welke ontwikkelingen voor Nederland van belang zijn. ‘Vuurwapenhandel is een illegaal circuit en daarom kunnen we nooit met zekerheid zeggen hoeveel wapens zich in Nederland bevinden. Wel neemt de politie elke week gemiddeld 150 tot 160 vuurwapens in beslag. Dick: ‘Als we zicht krijgen op een wapen, ondernemen we meteen actie. Elk afgepakt wapen is er een.’
Meer zwaardere wapens
Uit onderzoeken die de politie draait, wordt zichtbaar dat er steeds meer zwaardere wapens in omloop komen. Volgens het Nationaal Dreigingsbeeld 2017, dat op donderdag 1 juni is overhandigd aan de minister, komt dat doordat criminelen in een soort wapenwedloop belanden omdat de concurrentie groter wordt. Ook beveiligen beroepscriminelen zich beter met kogelwerende kleding en gepantserde auto’s en daarom is voor een succesvolle liquidatie meer vuurkracht nodig, aldus het rapport. De zware wapens worden vaak gebruikt bij plof- en ramkraken, bedreiging en afpersing en bij afrekeningen in het criminele milieu.
Illegale handel
Veel handel in vuurwapens vindt plaats op het Darkweb; een onderdeel van internet dat niet rechtstreeks vindbaar is en waar veel handel in wapens, drugs en kinderporno plaatsvindt. Schouten: ‘De politie krijgt hier langzaam maar zeker steeds meer zicht op. We hebben een team dat zich uitsluitend met het Dark Web bezighoudt en doorlopend internationaal samenwerkt. Ook de cyberteams in onze politie-eenheden hebben hier aandacht voor.’
Mazen in de wet
Toch is er niet altijd sprake geweest van illegale handel. Criminelen zijn erg inventief in het benutten van mazen in de wet. Schouten: ‘We hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld al minimaal dertig Glocks aangetroffen waarvan de slede op legale wijze geïmporteerd is uit de Verenigde Staten en de kast uit Oostenrijk. Maar eenmaal samengesteld zijn ze illegaal. En ondermijnen ze de samenleving. Veel geconstateerde mazen in de wet zijn trouwens al gerepareerd, mede dankzij de inspanningen van verschillende overheden binnen Europa. Toch blijft verdere harmonisatie van de wetgeving in alle ons omringende landen zeer gewenst.’
Vooruitkijken
Overigens zijn de ogen van de politie niet alleen gericht op de bekende aanvoerroutes. Schouten: ‘We zijn bedacht op nieuwe aanwas van illegale vuurwapens uit conflictgebieden als Oekraïne, Syrië, Mali en Libië. Zodra conflicten eindigen en de eigenaren van de wapens geld nodig hebben, worden deze wapens verkocht. We hebben en houden daar oog voor.’
Nationaal Dreigingsbeeld
In het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 zijn 34 verschil­lende vormen van georganiseerde criminaliteit onderzocht en van een dreigingsinschatting voorzien. De illegale handel in vuurwapens is een van deze dreigingen. Het rapport is hier te downloaden> https://www.politie.nl/themas/nationaal-dreigingsbeeld-georganiseerde-criminaliteit-2017.html