Grote verkeerscontrole bij feest Hells Angels in Harlingen

Harlingen – De politie, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de Douane houden zaterdagmiddag en avond een verkeerscontrole op de toegangsweg van het industrieterrein Oostpoort in Harlingen.

In het clubhuis van de Hells Angels op hetzelfde industrieterrein is namelijk een groot feest gaande. Daar waar de Hells Angels zijn, is de politie ook.
Tijdens de controle treedt de politie op tegen verkeersovertredingen en andere strafbare feiten.

Ook worden openstaande boetes en belastingschulden geïnd. Mensen die nog een gevangenisstraf hebben openstaan, worden aangehouden.

Gezien het internationale karakter van de Hells Angels zijn bij de controle ook agenten aanwezig uit andere landen, waaronder Duitsland.

Er is tot voor zover bekend één aanwezige opgepakt vanwege belediging van een ambtenaar in functie. Het gaat om de zogeheten sergeant at arms van de Harlinger chapter North Coast die gelijk in de boeien werd geslagen.

Iemand met deze functie staat hoog in de hiërarchie van de motorclub en is doorgaans verantwoordelijk voor de discipline in de club. Bron: Politie.nl