Najaar controles landbouwverkeer Friesland

Friesland – Ook dit najaar heeft de politie in Friesland weer extra gecontroleerd op landbouwvoertuigen in de gehele provincie.

Er zijn in totaal 108 landbouwvoertuigen gecontroleerd. Elk jaar houdt de politie in Friesland in het voorjaar en najaar extra controles op landbouwvoertuigen.

In deze jaargetijden nemen het aantal landbouwvoertuigen op de wegen. Voorgaande jaren hebben laten zien dat er nog vaak veel niet in orde is aan de grote machines.

Dit kan gevaarlijke situaties opleveren op de weg. Reden genoeg voor de politie om extra alert te zijn.

Gewaarschuwd en bekeurd
De agenten hebben vooral gekeken naar de technische staat van de voertuigen, uitstekende delen en juiste markering. Na deze controles zijn er 27 waarschuwingen uitgegeven en 20 bekeuringen uitgeschreven. De waarschuwingen en processen-verbaal zijn voornamelijk gegeven voor verkeerde of ontbrekende markeringsdriehoek, spiegels en verlichting.

Ook kwamen de agenten verkeerd bevestigde ladingen tegen, scherp uitstekende delen en te brede voertuigen of aanhangwagens.

Zichtbaarheid is belangrijk
Agenten komen vaak dezelfde gebreken tegen bij de controles; de verlichting werkt niet altijd goed, er zijn vaak scherp uitstekende delen achter een tractor die te ver uitsteken en er wordt onvoldoende of onjuiste markering gevoerd.

Ondanks dat landbouwvoertuigen vaak groot en opzichtig zijn, blijft het belangrijk om goed zichtbaar te zijn voor de andere weggebruikers.

Gebreken gevaarlijk voor andere weggebruikers
Door defecte verlichting kunnen andere weggebruikers minder goed anticiperen op het landbouwverkeer. Uitstekende delen zijn met name gevaarlijk voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals (brom)fietsers, motorrijders en voetgangers. Het is dus van belang om deze uitstekende delen te voorzien van juiste markeringen. Zo kunnen andere weggebruikers het formaat van het voertuig, de aanhanger of de lading beter bepalen.

Schuivende lading
Tijdens controles zien agenten vaak dat de lading niet goed is vastgezet. Als het voertuig een ongecontroleerde wending maakt is de kans aanwezig dat de lading gaat schuiven waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

De lading kan daardoor op de weg vallen of het gewicht verplaatst zich zo snel naar één zijde van het voertuig, dat het voertuig hierdoor niet meer goed bestuurbaar is of zelfs kan kantelen.

Foto: Pixabay.com