Identiteitsfraude

Identiteitsfraude is het opzettelijk misbruiken van identificatiemiddelen zoals persoonsgegevens of identiteitspapieren met de bedoeling daarmee een strafbaar feit te plegen. Bent u slachtoffer van identiteitsfraude? Dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Doe daarom altijd aangifte bij de politie!

Hoe wordt identiteitsfraude gepleegd?
Iemand maakt illegaal gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld door uw pincode of inloggegevens te gebruiken. De fraudeur gebruikt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om producten en diensten te krijgen op uw naam. Of om een bankrekening te openen of een creditcard aan te vragen. U komt er meestal pas achter dat u het slachtoffer bent van identiteitsfraude, als u rekeningen of boetes krijgt waarvan u niets afweet.
Hoe herken ik identiteitsfraude?
U ontvangt een afwijzing voor een lening ondanks een vlekkeloos kredietverleden.
U ontvangt brieven en contracten waarvan u niets afweet.
Er staan onbekende afschrijvingen op uw bankafschriften/creditcardoverzichten.
U ontvangt geen bankafschriften en andere financiële post meer.
U staat bij uw gemeente onder een ander adres dan uw woonadres ingeschreven zonder dat u een wijziging hebt doorgegeven.
Bij het aanvragen van een subsidie of uitkering blijkt u die al te hebben ontvangen.
U ontvangt brieven van incassobureaus of er verschijnt een deurwaarder, maar u hebt helemaal geen schulden of achterstanden in afbetaling van schulden.
Er staan onbekende werkgevers op uw pensioenoverzichten.
Wat doe ik als ik slachtoffer ben/denk te worden van identiteitsfraude?
Doe direct aangifte bij de politie wanneer u slachtoffer bent van identiteitsfraude of als uw paspoort of rijbewijs is gestolen.
Meld het bij uw bank of creditcardmaatschappij wanneer u vermoedt dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude. U kunt ook uit voorzorg uw bankpasjes en creditcards blokkeren en nagaan of er al ongebruikelijke transacties hebben plaatsgevonden.
Maak kopieën van uw correspondentie. Bewaar altijd goed de correspondentie tussen uzelf en het bedrijf of instelling waarmee u problemen hebt. Dit kunt u later als bewijsstuk indienen.
Meld uw slachtofferschap bij het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI).
Informeer incassobureaus of deurwaarders dat u aangifte deed van identiteitsfraude of een melding bij het CMI hebt ingediend. Geef deze bureaus een kopie van uw aangifte en informeer hen waar eventueel bewijs mogelijk te verkrijgen is.
Neem contact op met Slachtofferhulp Nederland als u veel last hebt van het slachtoffer zijn of wanneer u zich niet serieus genomen voelt door de instanties. Schaamt u zich niet, iedereen kan slachtoffer worden van identiteitsfraude.
Wat kan ik doen om identiteitsfraude te voorkomen?
Ontvangt u onbekende correspondentie? Neem dan contact op met de verstuurder.
Geef nooit uw pinpas en pincode aan iemand anders. Geen enkele officiële instantie zal u ooit om uw pincode vragen. Die code is namelijk alleen voor u.
Bewaar uw pinpas en pincode altijd apart.
Verlies uw bankpasjes en creditcards niet uit het oog wanneer u betaalt.
Controleer regelmatig uw bank- en creditcardafschriften.
Blokkeer direct uw betaalpassen bij verlies daarvan.
Verstrek nooit persoonlijke gegevens als bankrekeningnummer, pasnummer, pincode, betaalcode of persoonsgegevens als naam, geboortedatum of adres:
– per telefoon of e-mail;
– op een website via een link in een e-mail, waarbij gevraagd wordt uw persoonlijke gegevens in te vullen;
– per post: deze gegevens kunnen de fraudeurs gebruiken om uw rekening te plunderen of bij een bank een lening aan te vragen op uw naam;
– scherm uw persoonlijke pagina’s op bijvoorbeeld Facebook zo goed mogelijk af.
Vernietig alle papieren met persoonlijke gegevens zodanig dat het onleesbaar is voordat u deze weggooit. Gebruik een papierversnipperaar.
Ga altijd voorzichtig om met persoonlijke informatie:
– bewaar persoonlijke documenten op een veilige plaats;
– meld altijd het verlies van persoonlijke documenten, zoals uw paspoort, ID-kaart, rijbewijs en bankpassen bij de politie, uw bank en bij de gemeente;
– geef niet zomaar een kopie van uw paspoort, id- kaart of rijbewijs. Streep uw Burgerservicenummer door bij het geven van een kopie van uw paspoort of ID-kaart aan bijvoorbeeld een hotel. Hierdoor hebben de fraudeurs niet veel aan de kopie.
Breng bij verhuizing alle relevante organisaties op de hoogte van uw nieuwe adres. Hiermee voorkomt u dat uw post in verkeerde handen valt.
Verander wachtwoorden, pincodes, DigiD en dergelijke regelmatig. Houd ze voor uzelf. Als u vermoedt dat iemand anders een wachtwoord kan weten, verander het dan, ook als u deze persoon vertrouwt. Relaties kunnen veranderen. In conflictsituaties kunnen mensen rare dingen doen, ook met uw inloggegevens.
Beveilig ook uw brievenbus tegen hengelen, zeker als deze ondiep is en u in een (flat)gebouw woont waar het niet zo opvalt als onbekenden bij uw brievenbus rondhangen. Breng een stevige borstel aan achter de klep van de brievenbus. Als het kan, zorg er dan voor dat post eerst door een ‘tunneltje’ glijdt voordat de brieven in de brievenbus landen. Zo helpt u voorkomen dat post ongemerkt wordt gestolen.
Wis alle data op uw computer voordat u deze wegdoet, vernietig de harde schijf.
Wat gebeurt er als ik aangifte doe van identiteitsfraude?
U kunt niet online aangifte doen van gevolgen van identiteitsfraude. U moet dus naar het politiebureau komen. Maak daarvoor een afspraak via 0900-8844, of kom langs.
Doet u aangifte? Neem dan zoveel mogelijk documenten mee die uw verhaal ondersteunen. Voorbeelden zijn: brieven van deurwaarders, reisdocumenten waaruit blijkt dat u ergens anders was. Vertel uw verhaal bij de politie aan de hand van gebeurtenissen en feiten. Neem getuigen mee.
Misbruik van persoonsgegevens staat sinds 2014 apart strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Identiteitsfraude wordt vaak gepleegd in combinatie met de andere strafbare feiten zoals diefstal, oplichting, valsheid in geschrifte en dergelijke. Doe dus aangifte van deze strafbare feiten. Uw melding wordt altijd serieus onderzocht, maar het kan zijn dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een proces-verbaal.
Wordt u niet goed begrepen of loopt het doen van aangifte stroef, vraag dan naar de ID-specialisten van de afdeling Vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel (AVIM). Zij kunnen u ook helpen bij het doen ophouden van de overlast.

Bron: https://www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html

Foto: Pixabay.com