Markeren inbrekers huizen met krijttekens?

Het gerucht gaat dat inbrekers markeringstekens op huizen zetten (zogenoemde Bargoense tekens). Daarbij zou elk teken informatie geven over het aanwezig zijn van waardevolle spullen, over de bewoners en/of de beveiliging van het huis.

Het is mogelijk dat dit op kleine schaal gebeurt, maar er zijn geen universele tekens vastgesteld, waarmee inbrekers op grote schaal met elkaar communiceren.

Signaleert u dergelijke krijttekens op uw huis, dan zijn ze wellicht aangebracht door spelende kinderen, rondhangende jongeren of bijvoorbeeld medewerkers van nutsbedijven.

Vertrouwt u het niet, neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844.