Boerenprotest Den Haag rustig verlopen

Het boerenprotest in Den Haag is officieel afgelopen. Vrijwel alle demonstranten zijn huiswaarts gekeerd. Het protest is, op enkele incidenten na, ordelijk verlopen. Aan het einde van de middag wilde een grote groep boeren alsnog lopend het centrum van Den Haag in, maar werd door de politie tegengehouden. “De politie en de boeren bleken beter op elkaar ingespeeld dan tijdens eerdere boerenprotesten’, zei een politiewoordvoerder.

Bij het vertrek van de boeren is de A12 afgesloten voor landbouwvoertuigen, gewoon verkeer kon wel over de snelweg de stad verlaten. De boeren werden over de B-wegen de stad uitgeleid. Ook daar hield de politie toezicht op de verkeersveiligheid. Er werd gehandhaafd waar nodig, actieve alcoholcontroles werden ingezet om te voorkomen dat boeren onder invloed huiswaarts gingen.
Afspraken
Veruit de meeste demonstranten hielden zich aan de gemaakte afspraken. Daardoor verliep ook de ochtendspits bijna probleemloos. Hier en daar moest de politie handhavend optreden en zijn bekeuringen uitgeschreven als bestuurders met hun tractoren op auto- en snelwegen reden. Zowel in Oost-Nederland als Den Haag is een aanhouding verricht nadat demonstranten aanwijzingen van de politie negeerden, waardoor gevaarlijke situaties op de weg ontstonden.

Verkeersveiligheid
In de aanloop naar de demonstratie is gewezen op het feit dat landbouwvoertuigen op auto(snel)wegen niet zijn toegestaan. Farmers Defense Force dat het protest organiseerde, heeft de boeren opgeroepen zich aan deze regels te houden. In de nacht van dinsdag op woensdag werden in Drente ruim dertig bekeuringen uitgedeeld aan boeren die met hun tractoren op auto- en snelwegen reden.
Legervoertuigen
Op verzoek van de gemeente Den Haag had Defensie materieel en personeel beschikbaar gesteld. Vrachtwagencombinaties met containers sloten onder meer de wegen naar de Haagse binnenstad af voor tractoren.
‘Beter op elkaar ingespeeld’
In Den Haag werden de demonstranten gisteren waar mogelijk gefaciliteerd. Zo werden ze begeleid naar diverse parkeermogelijkheden in de buurt van de Koekamp, de demonstratielocatie tegenover het Centraal Station die door de gemeente Den Haag was aangewezen. Ook voor de thuisreis was de politie scherp op de verkeersveiligheid. Namens de Haagse politie laat Hilda Vijverberg weten dat de dag redelijk rustig is verlopen. ‘We zijn meer aan elkaar gewend, beter op elkaar ingespeeld dan bij eerdere demonstraties. De sfeer was over het algemeen goed. We gaven ruimte waar dat kon, en handhaafden waar dat nodig was.’
Aanhoudingen en bekeuringen
In totaal werden twaalf boeren in Den Haag bekeurd en acht boeren werden aangehouden. Twee van hen voor het niet voldoen aan de identificatieplicht, één voor het afsteken van vuurwerk, een voor gevaarlijk gedrag in het verkeer, één voor het verstoren van de openbare orde, een voor belediging en twee voor opruiing. Eén tractor werd in beslag genomen.

Foto: MeterNieuws.nl