Huisje van Uneken door brand verwoest

Zwartemeer – Afgelopen nacht is het beroemde huisje van Uneken aan de Laardijk in het Bargerveen door brand verwoest. De laatste jaren deed het oude huisje dienst als zogenaamde insectenhotel! Waarschijnlijk is blikseminslag de  oorzaak van de brand geweest.

De brandweer van Klazienaveen kreeg vanavond kort voor negen uur melding van een buitenbrand aan de Laardijk. Wandelaars hadden rook gezien in de resten van het insectenhotel en daarop de 112 gebeld. De brandweer hoefde niet meer te blussen.

Vanaf 1944 werd het huisje bewoond door de familie Uneken. Jan Uneken, geboren in 1910, heeft er samen met zijn vrouw en tien kinderen gewoond tot 1967. Als keuterboer bewerkte Uneken er zijn eigen grond en hield er vee. In 1950 werd de inpandige stal tot twee slaapkamers verbouwd.
Er stonden meer van dit soort boerderijtjes in de buurt. De bewoners waren net als Uneken keuterboeren.

De woningen stonden soms wel 200 meter uit elkaar en de wegen waren vaak slecht begaanbaar. Desondanks hadden de boeren veel contact met elkaar.

Doordat de bewoners allemaal keuterboeren waren, was er een gevoel van saamhorigheid. In de vijftiger jaren trokken echter jaar na jaar steeds meer mensen weg, totdat alleen de familie Uneken overbleef.

In 1967 was de familie nog de enige bewoner van het Bargerveen.

De gemeente Emmen bood hen dat jaar een nieuwbouwhuis aan in het centrum van Zwartemeer. Staatsbosbeheer heeft vervolgens het stuk grond en het huis gekocht. Dat is daarna niet meer als woning gebruikt.

Jan Uneken fietste nog vele jaren na 1967 dagelijks naar zijn vroegere woning. Hij had hier nog schapen die hij verzorgde. Tot zijn 80e heeft hij het huis bezocht. De man overleed in 1993 op 83-jarige leeftijd.

Insecten
Anno 2010 is het huis de woonplaats van insecten, vogels en vleermuizen. Eigenaar Staatsbosbeheer laat de natuur zijn werk doen zodat het voormalige veenboerderijtje steeds meer in verval raakt. Bovendien is het door het boren van honderden gaten in muren en kozijnen een aantrekkelijk nest- en woongebied geworden voor vele insecten. Raamopeningen zijn dicht gesmeerd met leem waarin de stengels van riet, braam en vlier zijn aangebracht. Rond het gebouw is zand gestort voor in de bodem nestelende insecten. Zo is Unekens huis een groot insectenhotel geworden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisje_van_Uneken

Foto’s: Helmudt Uneken